Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim per Media 10.12.2019

Sot më datë 10.12.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Më konkretisht, Këshilli, miratoi programin e vlerësimeve etike dhe profesionale për vitin 2020, i cili përmban listën e gjyqtarëve që do të vlerësohen dhe periudhën e vlerësimit përkatës. Me këtë vendimmarrje, i hapet rruga fillimit të procesit për vlerësimin periodik të të gjithë gjyqtarëve, duke mundësuar në vijim dhe lëvizjet paralele apo promovimin e tyre si në shkallët më të larta ashtu dhe në gjykatat e specializuara.   Në përmbushje të detyrimeve ligjore si organ përgjegjës për mbarëvajtjen e marrëdhënieve të gjyqësorit...

Njoftim per media 06.12.2019

Kryetarja e KLGJ-së, znj. Naureda Llagami, në datat 5-6 Dhjetor 2019, mori pjesë në “Workshop-in e dedikuar vlerësimit profesional të gjyqtarëve”. Ky aktivitet u organizua nga Rrjeti Europian për Këshillat Gjyqësor në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Magjistraturës Italiane, në Romë. Gjatë Workshop-it dy ditor u mbajtën prezantime mbi çështjet më të rëndësishme si qëllimi, kriteret dhe procedurat apo dhe organi përgjegjës për kryerjen e vlerësimit profesional të gjyqtareve në vendet e Bashkimit Evropian. Kryetarja e KLGJ-së, bëri një prezantim gjithëpërfshirës mbi risitë e reformës në drejtësi në Shqipëri duke përfshirë si procesin e jashtëzakonshëm të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe...

Njoftim per Media 6.12.2019

  Në vijim të njoftimit të datës 26 nëntor, për shkak të situatës së krijuar si rrjedhojë e lëkundjeve sizmike, pas komunikimit të vazhdueshëm me drejtuesit e gjykatave, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas zhvillimit të disa mbledhjeve, vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore gjykatat të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në qarkun Tiranë, Durrës dhe Lezhë.   Më konkretisht, me vendimin nr. 271, datë 04.12.2019, KLGJ vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në datën 05.12.2019 për disa gjykata, si më poshtë:   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma penale dhe civile);   Gjykata e Apelit Tiranë;   Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë;   Gjykata e Shkallës së...

Njoftim per media 26.11.2019

Për shkak të situatës së krijuar si rrjedhojë e lëkundjeve sizmike, duke patur prioritet kryesor sigurinë e qytetarëve dhe të personelit të gjykatave, Këshilli i Lartë Gjyqësor njofton se nuk do të zhvillohen gjyqe në gjykatat që ndodhen në qytetet Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë, Lezhë, Laç, deri sa autoritetet kompetente të konfirmojnë përshtatshmërinë e godinave respektive. Këshilli i Lartë Gjyqësor do të jetë në komunikim të vazhdueshëm me drejtuesit e gjykatave për çdo zhvillim të mëtejshëm.

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.281 datë 10.12.2019

PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E JOGJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMIT

Vendim Nr.280 datë 10.12.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT

Vendim Nr.279 datë 10.12.2019

PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT  Z.{…}.

Vendim Nr.278 datë 10.12.2019

PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË {…}

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail