INSPEKTORATI I KLD

Ankesa

Në fund të procesit do pajiseni me një kod. Ruajeni atë për të kontrolluar statusin e ankesës suaj.
Fushat me simbolin * jane te detyruara.
Përmbajtja e ankesës
Informacioni në këtë format dhe të dhënat e personale do të përpunohen në përputhje
me ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.