Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Astrit HAXHIALUSHI

Astrit HaxhialushiANËTAR I KËSHILLT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2012  

Datëlindja: 20.05.1968
Vendlindja: Kavaje
Vendbanimi: Tirane, Lagjia Nr 5, Komuna e Parisit
Gjendja familjare: I martuar me tre femije.

 

Arsimimi: 

1 - Diplomuar me titullin "Jurist" ne vitin 1994 ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Drejtesise.
2 - Diplomuar ne vitin 1991 ne degen Matematike-Fizike ne Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi".
3 - Diplomuar ne vitin 2011 "Master i Nivelit te Dyte" ne Shkencat Juridiko- Penale, Universiteti "Justiniani I", Fakulteti i Drejtesise.

 

Kualifikimet: 

Trajnime te realizuara nga Shkolla e Magjistratures per vitet 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

 

Punësimi: 

30.06.1994 - 19.05.2010, Gjyqtar dhe Kryetar i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kavaje.

20.05.2010 e ne vazhdim, Gjyqtar i Gjykates se Apelit Tirane.

Gjate karrieres se punes prej afro 19 vitesh nuk kam marre asnjehere mase disiplinore.

Puna ime eshte vleresuar gjithmone pozitivisht nga K.L.D dhe Ministria e Drejtesise.