Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Brunilda KADI

Brunilda KadiANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtare: 14.12.2015

 

 

 

Arsimi:

Shkolla e Magjistratures, Profili Gjyqtar

Tema e mbrojtur ne vitin e dyte te shkolles:

Llojet e shoqerive tregtare, drejtimi i tyre dhe konfliktet ne   kete fushe. 1999-2003

Lado International College, Washington DC – USA, 2000-2001

Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise, 1995-1999

Eksperienca ne pune:

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane – Gjyqtare, 2011 - vazhdim

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier – Gjyqtare, 2003 - 2011

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan – Gjyqtare, 2002 - 2003

Aktivitete akademike:

Bashkepunimi gjyqesor ne BE ne fushen e te drejtes

Civile, tregtare dhe familjare   Bruksel, Belgjike, 16-17.10.2008

E drejta tregtare e Bashkimit Europian      Prage, Ceki, 09-13.06.2008

Ligji dhe arbitrazhi, Kajro, Egjipt, 09-19.03.2008

Siguria e gezimit te se drejtes, palargueshmeria dhe kriteret e gradimit gjyqesor. Pagesa e gjyqtareve, Oher, Maqedoni, 17-18.10.2006

Njohje me sistemin gjyqesor dhe Shkollen e Magjistratures se Greqise, Selanik, Greqi, 22 -26.09.2002

Njohje me sistemin gjyqesor te shtetit te Danimarkes,Kopenhagen, Danimarke, 18-31.05.2002

Pjesemarrese ne trajnime, kryesisht ne fushen e se Drejtes Civile, Proceduriale Civile, Kushtetuese, Te Drejtave te Njeriut, Praktika e GJEDNJ, Shkolla e Magjistratures.

Eksperte prane Shkolles se Magjistratures prej vitit 2008

Gjuhe te huaja: Anglisht