Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Eneida CIVICI

ANËTARE E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si anëtar: 14.12.2015

TE DHENA PERSONALE

EMRI: ENEIDA
MBIEMRI: CIVICI
ADRESA: TIRANE
GJENDJA CIVILE: E MARTUAR ME DY FEMIJE

EDUKIMI
2000-2003 SHKOLLA E MAGJISTARTURES
1996-2000 FAKULTETI I DREJTESISE TIRANE
1992-1996 GJIMNAZI ALI DEMI VLORE

PUNESIMI
2011 – vazhdim, gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
2002- 2011, gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore.

AKTIVITETE TE TJERA
Pjesemarrese ne trajnimet vazhduese prane Shkolles se Magjistratures, si dhe trajnime te tjera brenda dhe jashte vendit organizuar nga projektet e huaja ne bashkepunim me aktoret e tjere te sistemit te Drejtesise ne Shqiperi.

GJUHE TE HUAJA
Frengjisht – e folur dhe e shkruar fluent.
Anglisht- e folur dhe e shkruar fluent.
Italisht- e folur dhe e shkruar shume mire.