Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Neritan CENA

neritan cenaANËTAR I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Data e zgjedhjes si Anetar: 21.03.2016

Datëlindja: 01.12.1977

Vendlindja: Kukës

Funksioni:

Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

 

Arsimimi:

 

1996 – 2000 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, me mesatare 9.3.

 

2002 - 2005 Shkolla e Magjistraturës Profili Gjyqtar, marrë titullin Magjistrat

 

2004 - 2006 Studimet Pasuniversitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Drejtësi, Departamenti i së Drejtës Civile, marrë titullin Master.

 

 

Karriera në Gjyqësor:

 

17.09.2004 –02.10.2005 Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin

 

03.10.2005 –31.03.2010 Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

 

01.04.2010 e në vazhdim Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

 

21.03.2016 e në vazhdim Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë i zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare

 

 

Karriera Pedagogjike:

 

2006 - 2008 Lektor i së Drejtës Ndërkombëtare Private, në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë,Departamenti Drejtësi

 

Vlerësimi Profesional :

 

2004 – 2006 Shumë mirë

 

2007 – 2009 Shumë mirë