Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftim 9.06.2017

Njoftim për shtyp

Në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësorë, që po zhvillon punimet në Paris, Francë në datat 7-9 Qershor 2017, marrin pjesë edhe dy përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, z. Gjin Gjoni dhe z. Gerd Hoxha.

Një ditë para fillimit të punimeve të asamblesë, dy anëtarët e KLD-së, morën pjesë në një takim që Presidentja, Znj. Nuria Díaz Abad dhe bordi i ENCJ, ia kushtoi përfaqësuesve të vendeve vëzhguese nga Shqipëria, Ukraina dhe Serbia, me qëllim prezantimin e ecurisë së reformimit të sistemit të drejtësisë në këto vende.Përfaqësuesit e KLD shprehen gatishmërinë e të gjithë trupës së gjyqtarëve për të kryer sa më shpejt procesin e reformimit të sistemit gjyqësor por, duke mbajtur parasysh parimet themelore të shtetit të së drejtës, një prej të cilave është edhe pavarësia dhe mosndërhyrja e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv në funksionimin dhe administrimin e drejtësisë.

Gjithashtu, gjyqtarët shqiptarë patën takime me përfaqësuesit më të lartë të gjyqësorit në vendet e Bashkimit Europian si: kryetari i Gjykatës së Kasacionit, France, z. Berttrand Louvel, Lordin John Thomas, Chief Justice i Anglise dhe Uellsit, etj., të cilët shprehën shqetësimet e tyre lidhur me klimën e presionit që shpesh herë pushteti ekzekutiv dhe legjislativ ushtron mbi pushtetin gjyqësor.

Rrjeti Evropian i Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) është organi i cili bashkon të gjitha Këshillat Gjyqësor të Shteteve Anëtare të BE-së dhe përfaqëson ata në BE, me synimin kryesor forcimin e një gjyqësori të pavarur, por të përgjegjshëm, duke promovuar praktikat më të mira.​

Galeri imazhesh