Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

NJOFTIM PËR SHTYP

Kryetarja e KLGJ takon Ambasadorin e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami priti në një takim pune Ambasadorin e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë Sh.T.Z. Luigi Soreca. Në takimin e zhvilluar, Kryetarja e KLGJ-së, pasi falenderoi Ambasadorin Sh.T.Z. Soreca për mbështetjen e deritanishme që BE i ka dhënë Shqipërisë në lidhje me reformën në drejtësi, prezantoi punën intensive të Këshillit të Lartë Gjyqësor gjatë muajit të parë krijimit të tij.

Znj. Llagami prezantoi të gjitha hapat e ndërmarra për funksionalizimin e institucionit, prioritetet e mandatit të parë si dhe sfidat ligjore dhe institucionale të tij. Ajo theksoi angazhimin e të gjithë anëtarëve të KLGj-së për kryerjen me përgjegjësi të detyrave kushtetuese, kthimin e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtesisë, rritjen e transparencës dhe parandalimin e fenomeneve që dëmtojnë imazhin e trupës gjyqësore në Republikën e Shqipërisë.

Disa nga çështjet më të rëndësishme të diskutuara në këtë takim ishin ato të krijimit të Gjykatës së Posaçme Antikorrupsion, emërimi i antarëve të Gjykatës së Lartë dhe verifikimi i kandidatëve për magjistratë të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN

Galeri imazhesh

Click to enlarge image kryetarja.jpg

Click to open image!