Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Tabelë përmbledhëse, (shpejtësia, volumi, cilësia) statistikore në përqindje (Sv-261-2010-12)