Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Tabelë përmbledhëse, (shpejtësia, volumi, cilësia) statistikore në përqindje Apel (Sv-261-2010-13)