Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Tabela (shpejtësia, volumi, cilësia ) çështjeve te tjera civile, në Apel si shkalle e pare (Sv-261-2010-05)