Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2013 kld

2013 kld

PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT NË GRUPIN E PUNËS PËR VLERËSIMIN PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR FUNKSIONET DREJTUESE NË GJYKATA

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT HALIL VANI KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT SKËNDER HALUCI KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ARBËR ÇELA KRYETAR TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT RAMIZ LALA KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ASTRIT SHEME KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT SOKOL IBI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT VALBONA DURRAJ KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT GENCI SINJARI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT ERIOL ROSHI KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT KASTRIOT SELITA KRYETAR TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT