Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT ARTAN ÇUPI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT ALEKS NIKOLLI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT SI INSPEKTOR PRANË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË TË Z. IZET SALAJ

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT FLORJAN KALAJA, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES IRIDA KACERJA PËR ZGJATJEN E AFATIT SI NDIHMËSE LIGJORE PRANË GJYKATËS SË LARTË

PËR DELEGIM GJYQTARI PËR TË GJYKUAR PËR LLOGARI TË NJË GJYKATE TJETËR

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË INSPEKTORIT FATBARDH ÇONIKU PËR PERIUDHËN 2013-2014

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË INSPEKTORES ZHANETA PIRA PËR PERIUDHËN 2013-2014

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT PETRAQ ÇURRI PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2014