Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT (STAZHIER) GENTI DOKOLLARI, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT FLORJAN KALAJA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT ERJON BANI, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARES (STAZHIERE) FLOJERA DAVIDHI, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT "MBI PËRCAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE QË DO T'I NËNSHTROHEN VLERËSIMIT ETIKO-PROFESIONAL PËR PERIUDHËN 2007-2009 PËRGJATË VITIT 2015"

PËR VLERËSIMIN PROFESIONAL DHE ETIK ME PROCEDURË TË PËRSHPEJTUAR TË GJYQTARIT RAMIZ LALA

PËR PËRBËRJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR SISTEMIN E PIKËZIMIT PËR VITIN 2015

PËR CAKTIMIN E ANËTARIT NË KOMISIONIN SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIKE

PËR NJË NDRYSHIM NË KOMISIONIN E POSAÇËM PËR VLERËSIMIN PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR FUNKSIONET DREJTUESE NË GJYKATA

PËR AFATIN KOHOR PËR PROMOVIMIN E NJË GJYQTARI TË EMËRUAR/TRANSFERUAR SË FUNDMI

Faqe 20 nga 20