Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARES DHURATA BILO PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES ARBENA AHMETI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT LAZER SALLAKU PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2014

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES REZARTA ALIU PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2014

PËR SHQYRTIMIN DHE VERIFIKIMIN E PRETENDIMEVE TË NGRITURA NGA GJYQTARI ILIR PASHAJ, NDAJ PROJEKTAKTIT TË VLERËSIMIT TË VEPRIMTARISË SË TIJ SI GJYQTAR PËR VITET 2007-2009.

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT BUJAR MUSTA PËR PERIUDHËN 01.01.2007-31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT ASTRIT FAQOLLI PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2014

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES MARIA QIRJAZI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARES PAJTIME FETAHU PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË INSPEKTORIT IZET SALAJ PËR PERIUDHËN 2013-2014

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË INSPEKTORES HAJRIE MUÇMATA PËR PERIUDHËN 2013-2014