Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ MIRË” TË GJYQTARIT SOTIRAQ LUBONJA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR " SHUMË MIRË" TË GJYQTARES ENKELEDA DODA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES NEVRIE DUKA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT ARJAN QAFA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT ARJAN QAFA PËR PERIUDHËN 01.01.2005 – 31.12.2006

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT QEMAL ZAIMI PËR PERIUDHËN 01.01.2005 – 31.12.2006

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES MARSELA PEPI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES VOJSAVA OSMANAJ PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES HAJRIE MUÇMATA PËR PERIUDHËN 01.01.2005 – 31.12.2006

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES HAJRIE MUÇMATA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT ILIR PËRDEDA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009