Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES MARINA RRABOSHTA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT JULIAN HAXHIU PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES FJORALBA PRIFTI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES ETLEVA TEMO PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT ADRIATIK BOCAJ PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT ASTRIT SHEMA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "MIRË" TË GJYQTARIT HEKTOR SINANAJ PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT NERITAN CENA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT PETRAQ DHIMITRI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT DRITAN BANUSHI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES VJOSA ZAIMI(ÇELA) PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009