Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT GENTIAN MEDJA PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT ARTAN LAZAJ PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT BEZART KAÇKINI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT MAKSIM QIRJAZI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARIT SKËNDER DAMINI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES RILINDA SELIMI PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 31.12.2009

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT ILIR MUSTAFAJ, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PËRMET

MBI SHPALLJEN PUBLIKE TË 1 (NJË) VENDI VAKANT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC

MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC, KLODIAN RADO