Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Procesverbale te Mbledhjeve

Procesverbale te Mbledhjeve

Nënkategori

Procesverbale 2017 kld

Procesverbale 2017 kld

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...
Procesverbale 2016 kld

Procesverbale 2016 kld

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...
Procesverbale 2014 kld

Procesverbale 2014 kld

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...