Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Procesverbale te Mbledhjeve

Procesverbale te Mbledhjeve

Nënkategori

Procesverbale 2017

Procesverbale 2017

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...
Procesverbale 2016

Procesverbale 2016

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...
Procesverbale 2014

Procesverbale 2014

Në këtë hapësirë mund të gjeni procesverbalet e Mbledhjeve të KLD.

Shiko artikujt ...